A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
NRR_web_mars2012_oppdaterte_nyheter.png

All kriseinformasjon på

Sist oppdatert: 2013-09-17 20:20:45
Nettportalen www.kriseinfo.no åpnet i dag. Den skal sikre at viktig informasjon fra myndighetene blir tilgjengelig for befolkningen på ett sted under en krise. – Vi har bak oss et år hvor vår beredskap er blitt satt på mange prøver
Les også
 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132