A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
nyhetsbilde1.jpg
Det var en spent justisminister Grete Faremo som besøkte Drammen politistasjon for å informere om det nye pilotprosjektet i dag. Foto: Christina Honningsvåg/NRK

Drammen tester felles nødnummer

Sist oppdatert: 2013-09-17 20:20:45

Drammen er valgt ut som prøveby i et pilotprosjekt, hvor alle de tre nødetatene skal ha samme nødnummer. I dag var justisminister Grete Faremo på plass i lokalene i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen, hvor den samlede nødsentralen skal være lokalisert..


Oppmøte var stort da justisministeren var i Drammen for å snakke om det nye pilotprosjektet for samhandling mellom nødetatene.

– I dag er en spennende dag for Drammen. Byen blir piloten hvor regjeringen har bestemt seg for å prøve ut et felles nødnummer.

Slik åpnet en spent justisminister Grete Faremo foran oppmøtet presse og redningspersonell på politistasjonen i Drammen
Drammen er valgt ut til å teste ut prosjektet hvor nødnummeret 112 blir felles for alle de tre nødetatene, brann, politi og helse.

Hjelp minst like raskt
Målet med et samlet nødnummer er at flere skal få hjelp raskere, sier Faremo.

– Her vil det være en robust sentral med stor kapasitet, og poenget er at man da skal kunne hjelpe folk minst like raskt som før.

Målet er raskere?

– Målet er så raskt og godt som mulig, og gjerne raskere, ja.

Akkurat hvem som vil sitte og motta telefoner fra publikum er noe uklart enda, men en fagperson vil det bli, ifølge Faremo. Og man skal få rett hjelp så raskt som mulig.

– Selvsagt er det viktig at kompetansen er best mulig i front, men hvor det også vil være ressurspersonell å rådføre seg med i de ulike nødetatene.

Skeptiske til felles nødnummer
Helsesektoren er den av de tre etatene som har vært mest skeptiske til et samlet nødnummer. Blant annet har det blitt stilt spørsmål til hvorvidt taushetsplikten vil bli overholdt mellom de ulike etatene.

Viseadministrerende direktør i Vestre Viken HF, Per Meinich er spent på å se hvordan et felles nødnummer vil fungere.
Foto: Christina Honningsvåg/NRK
Viseadministrerende direktør i Vestre Viken HF, Per Meinich var til stede under justisministerens besøk i dag. Han er spent på å se hvordan denne utfordringen blir løst.
– Dette er et av de områdene som må løses. Det andre store er kompetansen til den som tar imot samtalen, at vi sikrer oss at de har kompetanse innenfor alle de tre områdene og kan iverksette de riktige tiltakene.
Hvis man iverksetter for mye så tar man vekk ressurser fra andre som trenger det, og hvis vi får for lav respons så kan det i verste fall føre til at liv går tapt.
– Må være mer enn sentralbord
Et annet element som har vært opp til diskusjon har vært responstiden, og spesielt om responstiden vil bli raskere eller om det vil ta lengre tid. Også det er det knyttet spenning til sier Meinich.
– I tanken rundt et felles nummer må det ligge at man ikke bare skal ha en sentralbordfunksjon som setter videre, men at man faktisk skal håndtere samtalen man får inn.
Meinich mener at dersom dette bare blir en sentralbordsfunksjon så vil man ikke tjene særlig på det.
– Da har vi bare tapt i forhold til ekstra ventetid på å få snakke med rett person.

Politiet informerer justisministeren om hvordan dagens ordning fungerer.
Foto: Christina Honningsvåg/NRK
Oppe og går over sommeren
Prosjektet er i en tidlig fase enda, og det tar fortsatt noen måneder inntil det samlede nødnummeret er oppe og går.
– Noe tilrettelegging skal skje så over sommeren regner vi med at piloten er i gang, sier justisministeren.
Men om ordningen med et felles nødnummer vil bli innført i resten av landet, er ikke bestemt.
Denne piloten skal evalueres fortløpende og de erfaringene vi får fra denne vil danne grunnlag for videre beslutning. Vi har ikke tatt beslutninger om å gjøre dette til en landsdekkende ordning nå, dette er er en beslutning om å dra i gang en pilot, og så høster vi erfaringer fra den.
– Alle numre virker
Men at det over sommeren innføres felles nødnummer vil ikke si at de andre nødnumrene automatisk slutter å virke, forsikrer Faremo.
– Hvis man ringer de andre numrene da vil man jo også komme frem til nødetatene, men det er 112 som er nummeret man skal ringe. Men det er ikke sånn at disse slutter å virke på en bestemt dato.
Justisminister Faremo er spent på å se hvordan det felles nødnummeret blir mottatt av publikum.
– Jeg er spent på responsen fra publikum, men ut ifra det jeg hører fra samarbeidet her så langt så håper jeg det blir positivt

Les også
 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132