A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
P3300036.JPG

Organisasjonsplan for redningstjenesten

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt  underliggende instrukser og mandater til kgl. res. 19. juni 2015 Organisasjonsplan for redningstjenesten som trådte i kraft 2. november.
Instrukser og mandater trådte i kraft ved fastsettelsen.

Hovedredningssentralene får et pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten i det daglige. Redningsledelsene ved hovedredningssentralene på Sola og i Bodø får flere nye medlemmer - både offentlige og private aktører. Også ved de lokale redningssentralene blir det justeringer i sammensetningen av redningsledelsene. Videre nedfelles redningsledelsenes rolle om å bidra til å utvikle den samvirkende redningstjenesten. De kommende redningsledelsene vil dermed få en sammensetning og en rolle som gjenspeiler dagens behov for samvirke mellom relevante aktører.

Justis- og beredskapsdepartementet gir nærmere instrukser, mandat og retningslinjer for utøvelse av redningstjenesten. Departementet har 5. november fastsatt følgende instrukser og  mandater:


 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132