A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
nrr.jpg

Barents rescue 2013

Et stort og ødeleggende skred i Lyngen i Troms er utgangspunktet for scenarioet, når DSB inviterer til øvelse Barents Rescue 2013.

Sist oppdatert: 2014-11-15 15:17:32
Redningsmannskaper fra Sverige, Finland, Russland og naturligvis Norge delta. Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annenhvert år, og ansvaret for gjennomføringen går på rundgang mellom de fire landene. 

Øvelsen involverer organisasjoner og etater som vil bli involvert i kriseledelse og innsats ved større redningsoperasjoner i Barentsregionen. Viktige øvingsmomenter er kommunikasjon og samarbeid mellom nasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser. 

I 2013 er det Norges tur til å arrangere øvelsen, som vil gå av stabelen i perioden 17. til 19. september. DSB arrangerte en «Concept Development Conference» (CDC) på Gardermoen i april i år, hvor rammene for øvelsen ble lagt, øvingsmål og momenter diskutert, og generelle forutsetninger kommunisert til de andre deltakerlandene. Det var stor enighet om at skredet i Lyngen var et relevant og godt scenario, som vil sette alle involverte på prøve.
Les også
 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132