A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
nrr.jpg
     

Retningslinjer for søk etter savnet person

Utkast til retningslinjene er nå ute på høring blant redningstjenestens aktører.

Sist oppdatert: 2013-10-22 14:18:59
Nasjonalt Redningsfaglig Råd startet i mars, 2012 med å nedsette en arbeidsgruppe som skulle danne ett felles metodesett som skal kunne brukes av alle redningsaktørene som deltar på søk etter savnet person på land.
Det overordnede målet er en felles og enkel organisering av søksaksjoner i Norge som gir mer effektiv innsats.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra FORF, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, 330 Skvadron, Hovedredningssentralen og politiet. Disse har i løpet av våren og sommeren utarbeidet retningslinje for søk etter savnet person.

Retningslinjene er nå sendt ut på høring til alle aktuelle organisasjoner gjennom Nasjonalt Redningsfaglig Råd. Her er målet at alle redningsaktørene skal kunne samle seg bak et planverk der alle er enige om «best practice»

De første retningslinjene som ble godkjent gjennom NRR var «Retningslinjer for redningsoppdrag i snøskred» Disse er nå kjent og implementert i de aktuelle organisasjoner.

FORF håper nå at de nye retningslinjene for søk etter savnet skal kunne bli implementert på samme måte.De endelige retningslinjene vil bli offentliggjort på forf.no og redningsfaglig.no
Les også
 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132