A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
Snoskred.jpg

Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskred

Nasjonalt Redningsfaglig Råd har godkjent "retningslinjer for redningstjeneste ved snøskred.

Sist oppdatert: 2013-09-17 20:20:45
Metodene som omtales i retningslinjene er basert på internasjonale retningslinjer (IKAR) og nasjonal praksis, forskning og utvikling. Retningslinjene beskriver de metoder som skal benyttes i forbindelse med redningstjeneste ved snøskredulykker, og er felles for alle aktører, både
profesjonelle og frivillige.

Målet er at felles metoder vil fremme samvirket i skredredningstjenesten. Retningslinjene avviker ikke fra lover og bestemmelser gitt om redningstjeneste. Og vil revideres årlig.

Last ned Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker her
Les også
 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132