A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
Organisasjonsplan for redningstjenesten
Publisert: 2016-03-15

Hovedredningssentralene får et pådriveransvar for å vedlikeholde ...


Barents rescue 2013
Publisert: 2013-09-17

Redningsmannskaper fra Sverige, Finland, Russland og naturligvis Norge delta. Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annenhvert år, og ansvaret for gjennomføringen ...


Retningslinjer for søk etter savnet person
Publisert: 2013-09-11

Nasjonalt Redningsfaglig Råd startet i mars, 2012 med å nedsette en arbeidsgruppe som skulle danne ett felles metodesett som skal kunne brukes av alle redningsaktørene som deltar på søk etter savnet ...


Ny instruks for redningstjenesten
Publisert: 2013-09-17

Hovedtema for møte i NRR var ny instruks for redningstjeneste.
Pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet ble offentliggjort fredag 13 sept.

Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskred
Publisert: 2013-01-11


Kartprodusent trekker tilbake 3000 kart
Publisert: 2012-12-10

Kartprodusent trekker tilbake 3000 kart med feil som kan sende redningsmannskaper på avveie.


Høringssvarene fra 22.juli-kommisjonens rapport
Publisert: 2012-09-20

Les høringssvarene fra rapporten her.


Stortingsmelding om samfunnssikkerhet
Publisert: 2012-06-05

Regjeringen la 15. juni 2012 fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Læring etter terrorangrepene 22. juli 2011 er et sentralt tema i meldingen.


Rapport fra 22.julikommisjonen
Publisert: 2012-09-03

Rapporten publiseres i sin helhet som en nedlastbar pdf-fil og i flere mindre nedlastbare pdf’er inndelt etter kapittel. 


Justisministeren vil ha 112 som felles nødnummer
Publisert: 2011-05-06

Å få et nytt felles nødnummer er ett av tiltakene som blir foreslått for å bedre


All kriseinformasjon på
Publisert: 2012-05-01

Nettportalen www.kriseinfo.no åpnet i dag. Den skal sikre at viktig informasjon fra myndighetene blir tilgjengelig for befolkningen på ett sted under en krise. – Vi har bak oss et år hvor vår ...


Drammen tester felles nødnummer
Publisert: 2012-06-01

Drammen er valgt ut som prøveby i et pilotprosjekt, hvor alle de tre nødetatene skal ha samme nødnummer. I dag var justisminister Grete Faremo på plass i lokalene i Søndre Buskerud politidistrikt i ...


 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132