A A A

Aktiviteter

Dokumenter for nedlasting

Underliggende instrukser og mandater for redningstjenesten (PDF)
Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land 1 utgave 2015 (PDF)
Mandat for Nasjonalt Redningsfaglig Råd (PDF)
Til Justis- og beredskapsdepartementet fra NRR (PDF)
Retningslinjer for redningstjeneste ved snøskredulykker (PDF)
PBS i Politiets Beredskapssystem 2011 (PDF)
logo 2

Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) har som mål å være et organ for å utvikle og styrke samhandlingen mellom sentrale aktører i den norske redningstjenesten.

Rådet skal være en naturlig møteplass for deltagerne til å drøfte aktuelle problemstillinger og utfordringer, samt gi innspill og andre redningsfaglige til bakemeldinger til Justis og beredskapsdepartementet.

Barents rescue 2013     Barents rescue 2013

Hovedredningssentralene får et pådriveransvar for å vedlikeholde ...

Redningsmannskaper fra Sverige, Finland, Russland og naturligvis Norge delta. Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annenhvert år, og ansvaret for gjennomføringen ...


 
Sekretariat
Nasjonalt Redningsfaglig Råd
v/ Bente Asphaug
Hiltonåsen 32
1341 Slependen

Mail: nrr@rescue-norway.org

Telefon: 913 82 132